WELCOME TO

EZO
AGENCY

Digital marketing & Branding

Trang chủ bản thử nghiệm 1
 

WELCOME TO

EZO AGENCY

Digital marketing & Branding

 

 
Trang chủ bản thử nghiệm 2

EZO Media - Digital Marketing Agency

Với slogan “Business Behind The Business”, EZO Media xác định mục tiêu là đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa & nhỏ. Giúp doanh nghiệp Startup hiểu rõ vai trò quan trọng của thương hiệu & digital marketing trong thời đại công nghiệp 4.0. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xuất hiện một cách hiệu quả trên thế giới internet với chi phí tối ưu nhất.

Các dịch vụ

Các dịch vụ

Trang chủ bản thử nghiệm 15

Các
KHÁCH HÀNG

Trang chủ bản thử nghiệm 16
Trang chủ bản thử nghiệm 17
Trang chủ bản thử nghiệm 18
Trang chủ bản thử nghiệm 19
Trang chủ bản thử nghiệm 20
Trang chủ bản thử nghiệm 21
Trang chủ bản thử nghiệm 22

Các
KHÁCH HÀNG

Trang chủ bản thử nghiệm 18
Trang chủ bản thử nghiệm 17
Trang chủ bản thử nghiệm 21
Trang chủ bản thử nghiệm 19
Trang chủ bản thử nghiệm 20
Trang chủ bản thử nghiệm 16

KIẾN THỨC CHO STARTUP VIỆT

Chúng ta đều biết Marketing là điều cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp ngày nay để cạnh tranh trên thị trường. Marketing được coi là những vấn đề cơ bản của khởi nghiệp mà các công ty Startup cần quan tâm đến. Một trở ngại lớn đối với Startup trong thời gian đầu, bởi lúc này công ty chưa xây dựng được nền tảng vững chắc cũng như có được lượng khách hàng ổn định. Điều đó giải thích vì sao hoạt động Marketing nên là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty khởi nghiệp.